"Redan när vi startade Paradoumo Hus var vår långsiktiga målsättning att bygga hyresrätter för alla"

Sargon Malkey Byggledare Paradoumo Hus

Se filmen där Sargon träffar Lennart Ekdal och i intervjun berättar varför just Paradumo Hus är en av Södertäljes framgångsföretag.